รถรับจ้างขนของ รถกระบะบรรทุกสิ่งของอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎจราจร

, , Comments Off on รถรับจ้างขนของ รถกระบะบรรทุกสิ่งของอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎจราจร

รถรับจ้างขนของรถกระบะรับจ้างกรุงเทพบรรทุกสิ่งของอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎจราจร รถรับจ้างขนของรถกระบะในบ้านเราเป็นมากกว่ายานพาหนะที่ใช้ขับขี่ทั่ว ๆ ไป เพราะว่ารถประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการประกอบชีพของใครหลายคน และบางครั้งการบรรทุกสิ่งต่าง ๆ ในท้ายกระบะอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรโดยไม่รู้ตัว และเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราขอแนะนำการบรรทุกสิ่งของให้สอดคล้องกับกฎหมายของบ้านเรา

มาเริ่มกันที่เรื่องของการใช้ไฟ หรือเสียงสัญญาณของรถ และการบรรทุกสิ่งของตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

มาตรา 15 รถที่บรรทุกยื่นเกินตัวรถ ขณะอยู่บนถนนในเวลากลางวันให้ติดธงแดง (ลักษณะเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.) และถ้าในเวลากลางคืนผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง ไว้ที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกโดยให้มองเห็นได้ในระยะไม่ต่ำกว่า 150 เมตร

ผู้ขับขี่จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งของที่บรรทุกมาในรถกระบะนั้นวางในตำแหน่งที่สอดคล้องกับกฎจราจรหรือไม่ ดังนั้นเราต้องมาดูหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อธิบายว่าการบรรทุกของได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.ความกว้าง

กว้างไม่เกินส่วนกว้างของตัวรถ

2.ความยาว

ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อ หรือกันชน

ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร

3.ความสูง

รถบรรทุก รถม้าสี่ล้อบรรทุกของ หรือเกวียน ให้บรรทุกสูงจากพื้นไม่เกิน 3.00 เมตร

สำหรับรถอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 1.50 เมตร

บางครั้งการบรรทุกสิ่งของที่ยื่นล้ำออกมาจากตัวรถนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเหมือนอย่างเช่น กระบะบรรทุกเหล็กเส้นที่ปลายโผล่ออกมาด้านข้าง หรือรถที่บรรทุกของแบบไม่มีสัญญาณเตือนผูกไว้ที่ปลายสิ่งของที่บรรทุก ดังนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง